ใบสมัครขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

แบบฟอร์มขอใช้ Internet กรมการแพทย์

แบบฟอร์มสรุปเหตุผลและความจำเป็นสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH