ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กรมการแพทย์นำผู้บริหารประชุมใหญ่ที่จังหวัดระยอง สร้างความมั่นใจ พร้อมชวนชาวไทยส่งใจให้ชาวระยอง "ระยองคลีน ระยองเคลียร์"


วันที่ 31 ก.ค. 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจพร้อมเชิญชวนชาวไทยส่งใจให้ชาวระยอง โดยมีจัดการประชุมใหญ่ที่มีผู้บริหารกรมการแพทย์ จำนวนประมาณ 200 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาจังหวัดระยอง ได้แก่ จัดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการแพทย์วิถีใหม่ การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ นโยบายสำคัญและประเด็นเร่งรัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและจัดการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ รวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า New Normal ของหน่วยงานกรมการแพทย์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจตอกย้ำว่า “ระยองคลีน ระยองเคลียร์”
********************************************
#กรมการแพทย์ #ระยองคลีนระยองเคลียร์ #ส่งกำลังใจให้ชาวระยอง
-ขอขอบคุณ-
31 กรกฎาคม 2563


QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH