นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนารูปแบบ ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Services) ในจังหวัดปัตตานี (DMS-PATTANI model) โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563


วันที่ 23 พ.ค. 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนารูปแบบ ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Services) ในจังหวัดปัตตานี (DMS-PATTANI model) โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH