นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ รับฟังและแลกเปลี่ยน การนำเสนอ 5 minute talk ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกรมการแพทย์ รุ่นที่ 3 Transformative Leadership Program:Resume to training: New Normal พร้อมด้วยวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหลักสูตร พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ และนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา13.30 - 17.00 น.


วันที่ 22 พ.ค. 2563

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ รับฟังและแลกเปลี่ยน การนำเสนอ 5 minute talk ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกรมการแพทย์ รุ่นที่ 3 Transformative Leadership Program:Resume to training: New Normal พร้อมด้วยวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหลักสูตร พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ และนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา13.30 - 17.00 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH