นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานในโครงการกรมการแพทย์ 500,000 CC ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ที่ร่วมบริจาคโลหิต รอบที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือดของโรงพยาบาลสงขลาที่มาช่วยรับบริการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563


วันที่ 26 มี.ค. 2563

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานในโครงการกรมการแพทย์ 500,000 CC ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ที่ร่วมบริจาคโลหิต รอบที่ 2 และคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือดของโรงพยาบาลสงขลาที่มาช่วยรับบริการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH