งานคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
8อธิบดีประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง11 ก.ค. 2563
9แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน11 ก.ค. 2563
10หลักเกณฑ์การใชรถส่วนกลาง11 ก.ค. 2563
7มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์12 ก.ค. 2563
4การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การใช้รถ) ปี 6314 ก.ค. 2563
5แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563พร้อมแบบรายงานผลการดำเนินงาน14 ก.ค. 2563
6รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 256314 ก.ค. 2563
1รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 256215 ก.ค. 2563
2โครงการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ ปี 256315 ก.ค. 2563
3การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการแพทย์ ปี 256315 ก.ค. 2563
11รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์18 มี.ค. 2563
12รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์18 มี.ค. 2563
  • 1
รายการต่อหน้า1 - 12 ใน 12 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH