ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
80ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานศุนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ01 ก.พ. 2562
246ประกาศสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน01 ต.ค. 2558
60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์01 พ.ค. 2562
240สถาบันสิริธรฯ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และนักจัดการงานทั่วไป01 พ.ย. 2558
147รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่พนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์01 มิ.ย. 2560
223สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันสิริ01 เม.ย. 2559
224สถาบันทันตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4 -18 เมษายน 2559 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันทันตกรรม โทร 02-5470333 ต่อ 3336501 เม.ย. 2559
197รับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกรจำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ02 ส.ค. 2559
50รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ02 ส.ค. 2562
51รับสมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ02 ส.ค. 2562
109ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานสำนักกฎหมายการแพทย์03 ก.ค. 2561
110รับสมัครงานพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักกฎหมายการแพทย์03 ก.ค. 2561
158รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม03 ก.พ. 2560
159ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันวิจัยและประเมินฯ03 ก.พ. 2560
254ประกาศสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ งานเดย์แคร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์03 ก.ย. 2558
234รายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน03 ธ.ค. 2558
99รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักวิชาการแพทย์03 ธ.ค. 2561
100ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ03 ธ.ค. 2561
28ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ03 ธ.ค. 2562
29ประกาศศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป03 ธ.ค. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 258 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH