ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
215กลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศเรื่องยกเลิกการขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป03 มิ.ย. 2559
220กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 18 -27 พฤษภาคม 2559 ในเวลาราชการ03 พ.ค. 2559
185ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และบัญชี จำนวน 1อัตรา ของสถาบันสิรินธรฯ27 ก.ย. 2559
177ขยายระยะเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์14 พ.ย. 2559
216ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน30 พ.ค. 2559
200ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักวิชาการแพทย์14 ก.ค. 2559
146ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา07 มิ.ย. 2560
120ขอแก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาพัสดุ04 พ.ค. 2561
247แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร30 ก.ย. 2558
236แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักสารสนเทศการแพทย์20 พ.ย. 2558
184บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน28 ก.ย. 2559
5ประการรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง22 พ.ค. 2563
113ประกาศกรมการแพทย์ ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มาบรรจุเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และการสอบสัมภาษณ์15 มิ.ย. 2561
1ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันทันตกรรม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา16 ก.ค. 2563
136ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.- 5 ต.ค. 256019 ก.ย. 2560
138ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข30 ส.ค. 2560
241ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน05 พ.ย. 2558
135ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข25 ก.ย. 2560
157ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน06 ก.พ. 2560
2ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันทันตกรรม 2 อัตรา (นักจัดการงานทั่วไป, นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน)14 ก.ค. 2563
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 258 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH