ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
32 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
152(กลุ่มตรวจสอบภายใน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาส ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘29 ม.ค. 2559
94Assessment tools in palliative care โดย พว.ลดารัตน์ สาภินันท์13 ก.ค. 2560
102Bereavement Care โดย พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร13 ก.ค. 2560
118CLS Course Guideline: General Comprehensive Life Support for Practitioners 201603 มี.ค. 2560
76DMS Success Story เปิดตัวนวัตกรรมเด่น กรมการแพทย์31 ส.ค. 2560
91Family nurse The connection with community (Buriram model)13 ก.ค. 2560
80Health Tech Innovation Thailand 4.0 for Thai life โดย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์31 ส.ค. 2560
75How to SME Start up อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย นายพีระพัฒน์ ทอคำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01 ก.ย. 2560
101Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.วีรมลล์ จันทรดี13 ก.ค. 2560
100Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.ศรินทิพย์ แสงศาตรา13 ก.ค. 2560
99Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร13 ก.ค. 2560
86Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
98Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย นางวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์13 ก.ค. 2560
81Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
103Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์13 ก.ค. 2560
87Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์ เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
110Palliative Care in Public Health System Global Trends and the Situation in Japan by Takeshi Terui, M.D. Ph.D.12 ก.ค. 2560
106Palliative Care กับกรมการแพทย์ โดย นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล12 ก.ค. 2560
83PC Best Practice ใครทำดีมีเวทีให้โชว์14 ก.ค. 2560
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 169 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH