ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
81Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
82Sustainable Palliative Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
83PC Best Practice ใครทำดีมีเวทีให้โชว์14 ก.ค. 2560
84Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย นพ.ทรนง พิลาลัย14 ก.ค. 2560
85Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร14 ก.ค. 2560
86Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
87Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์ เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
88Pediatric Palliative Care: Grief & Bereavement สูญเสียอย่างไรไม่สูญสิ้น โดย ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย13 ก.ค. 2560
89Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย พญ.ปิยพร ทิสยากร13 ก.ค. 2560
90Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
91Family nurse The connection with community (Buriram model)13 ก.ค. 2560
92Practical wisdom Co2HoPE ก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งของพยาบาล palliative13 ก.ค. 2560
93Situation awareness in palliative care13 ก.ค. 2560
94Assessment tools in palliative care โดย พว.ลดารัตน์ สาภินันท์13 ก.ค. 2560
95ประเด็นจริยธรรม (Deep) Compassionate Extubation โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป13 ก.ค. 2560
96PC model in urban area13 ก.ค. 2560
97การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน13 ก.ค. 2560
98Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย นางวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์13 ก.ค. 2560
99Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร13 ก.ค. 2560
100Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.ศรินทิพย์ แสงศาตรา13 ก.ค. 2560
รายการต่อหน้า81 - 100 ใน 169 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH