ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
21กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
22กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
23กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
24กฎหมายด้านพัสดุ02 เม.ย. 2562
25รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
26รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
27รานงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบ กรมการแพทย์ ปี 256128 ก.พ. 2562
28แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
29ประชาสัมพันธ์แบบประเมินตนเองและตอบตัวชี้วัด Service Plan สาขา การประคับประคอง16 พ.ย. 2561
30ดาว์นโหลดเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.256017 ก.ย. 2561
31QR CODE เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ผ่านนโยบาย Value-base healthcare17 ส.ค. 2561
32 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
33รายละเอียดตัวชี้วัดแผนงาน16 ก.ค. 2561
34รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์16 ก.ค. 2561
35แบบตอบรับเข้าประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/256116 ก.ค. 2561
36แบบสำรวจบุคลากรและเครื่องมือด้านรังสีวิทยา05 ก.ค. 2561
37แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2561-256502 ก.ค. 2561
38อนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ00115 มิ.ย. 2561
39ประเด็นคำถามกรรมาธิการ งบประมาณ ปี2562วาระ115 มิ.ย. 2561
40แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับ ส่วนกลาง กรมการแพทย์15 มิ.ย. 2561
รายการต่อหน้า21 - 40 ใน 169 รายการ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH