คลิปร้อยเรื่องเล่ากรมการแพทย์ (คลิปวิดีโอ)

ลำดับ
คลิปวิดีโอ
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
1

ร้อยเรื่องเล่า "การรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยคุณยายประพิศ พวงมลิวัลย์" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
ร้อยเรื่องเล่า "การรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยคุณยายประพิศ พวงมลิวัลย์" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ วันที่ 04 ต.ค. 2562
2

ร้อยเรื่องเล่า "Save Thais from Heart Diseases" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
ร้อยเรื่องเล่า "Save Thais from Heart Diseases" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ วันที่ 04 ต.ค. 2562
3

ร้อยเรื่องเล่า "โรคจากการทำงาน" จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์
ร้อยเรื่องเล่า "โรคจากการทำงาน" จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ วันที่ 04 ต.ค. 2562

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH