ลำดับ
ตัวอย่างไฟล์เอกสาร
ดาว์นโหลดเอกสาร
วันที่เผยแพร่
1

GUIDELINE FOR ER SERVICE DELIVERY "คู่มือแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉิน"
GUIDELINE FOR ER SERVICE DELIVERY "คู่มือแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉิน" วันที่ 01 ต.ค. 2562
2

MOPH ED. TRIAGE
MOPH ED. TRIAGE วันที่ 01 ต.ค. 2562
3

HOSPITAL SAFETY INDEX การประเมินดัชนีความปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในสถานพยาบาล
HOSPITAL SAFETY INDEX การประเมินดัชนีความปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในสถานพยาบาล วันที่ 01 ต.ค. 2562
4

Hospital-Based Emergency Care System แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ
Hospital-Based Emergency Care System แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ วันที่ 01 ต.ค. 2562
5

Guideline for Preventing Workplace Violence in Hospital
Guideline for Preventing Workplace Violence in Hospital วันที่ 01 ต.ค. 2562

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH