สุขภาพประชาชนและความรู้การแพทย์สำหรับประชาชน


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
1
คำแนะนำการใช้กัญชา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14.01.2563
2
แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับหญิงมีครรภ์ วันที่ 08.09.2562
3
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนกรมการแพทย์ วันที่ 08.09.2562
4
ONE DAY SURGERY วันที่ 08.09.2562
5
คู่มือ ER คุณภาพ 2561 วันที่ 08.09.2562
6
การจัดการเรื่องทุจริต วันที่ 08.09.2562
7
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) วันที่ 08.09.2562
8
Pitfall in Diagnosis and Management of DHF วันที่ 08.09.2562

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH