การบริหารทรัพยากรบุคคล


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563
2
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 วันที่ 14 ก.ค. 2563
3
รายงานผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
4
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH