ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / องค์กร)

ส่วนที่ 3 : เรื่องที่ร้องเรียน


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH