ยุทธศาสตร์กรม ปี 2562

แผนที่ยุทธศาสตร์กรม

แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติราชการการระยะ 3ปี (พ.ศ.2563-2565)

แผนยุทธศาสตร์ดิจิตอลการแพทย์ 2562

เป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (3 ปีย้อนหลัง)

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH